Τηλέφωνο: 2310 622352 - 6985 998 226 info@neadomisi.gr