Ποιες Παρεμβάσεις Καλύπτει το Πρόγραμμα;

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι» σημαίνει και τη στόχευση του. Δηλαδή, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή αυτονομία των κατοικιών.

Αυτό θα γίνει χρησιμοποιώντας νέα κίνητρα και παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν, μεταξύ άλλων, την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας (πχ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών). Επίσης ενθαρρύνει την εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις ολκή ανακαινιστή κατοικίας Θεσσαλονίκη , δηλαδή θα προκηρύσσονται μεγάλα προγράμματα.

Δεν θα τίθεται δηλαδή θέμα κάλυψης όσων δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, γιατί θα μπορούν να ενταχθούν σε επόμενες φάσεις. Επίσης, θα αναβαθμιστεί και η πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται το αποτέλεσμα ως προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας είναι:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων. Συμπεριλαμβάνει υποχρεωτική ανακύκλωση των παλιών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.
 2. Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους.  -Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (όπως για παράδειγμα ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης
  -Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών.
  -Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου.
  -Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ. Πλέον είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση του για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει.

Για ενεργειακή αυτονόμηση οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

 1. Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Θεωρούνται επιλέξιμα μόνο εάν η κατοικία αναβαθμίζεται. Αυτό να συμβαίνει με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.
 2. Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης.
 3. Συστήματα αποθήκευσης. Τα Συστήματα Αποθήκευσης είναι επιλέξιμα μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού.
 4. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Επιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart-Home) είναι:

 1. Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 2. Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED).
 3. Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες).
 4. Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κ.λπ.).

Επιλέξιμες είναι μόνο οι παρεμβάσεις που προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.). Αυτό πρέπει να συμβαίνει στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι χρήστες, μπορούν ή/και να καταγράφουν και να επεξεργάζονται στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας, ή/και να προσαρμόζουν και να διατηρούν τα επίπεδα σκίασης.

Οι λοιπές επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις για πολυκατοικίες περιλαμβάνουν:

Αναβάθμιση ανελκυστήρα

Επιλέξιμες είναι μόνο οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων. Επίσης είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση της ενέργειας που καταναλώνουν. Αυτό θα συμβαίνει χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους.

Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού:

 1. Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
 2. Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.ά.
 3. Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης.

Ποια και τι Είδη Ακινήτων Μπορούν να Ενταχθούν στο Πρόγραμμα;

Ένα κτήριο ή μια κατοικία, για να μπορεί να κριθεί επιλέξιμη για το πρόγραμμα, πρέπει να:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Υφίσταται νόμιμα
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017, με κατηγορία χαμηλότερη ή ίσης της Γ.
 • Δεν έχει κατεδαφισθεί
 • Οι παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ΠΕΑ που θα εκδοθούν πριν και μετά την υλοποίησή τους θα πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση της κατάταξης κατά το λιγότερο 3 βαθμίδες.

Οι πολυκατοικίες διακρίνονται σε δύο περιπτώσεις: είτε για ξεχωριστές παρεμβάσεις σε διαμερίσματα είτε μόνο στους κοινόχρηστους χώρους.

Αίτηση Τύπου Α:

 • Υποβάλλεται από τον διαχειριστή/εκπρόσωπο της πολυκατοικίας. Συνδέεται με άλλες επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που δεν συμπεριλαμβάνουν κοινόχρηστες ενεργειακές παρεμβάσεις.
 • Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και να κατέχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
 • Πρέπει να υπάρχει Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, υποβολή αίτησης από τον εκπρόσωπο/διαχειριστή της πολυκατοικίας.
 • Επίσης χρειάζονται επιμέρους αιτήσεις από όλους του ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.
 • Πρέπει επίσης να υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο αφορά συνολικά την ενεργειακή απόδοση του τμήματος του κτηρίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Αίτηση Τύπου Β:

 • Υποβάλλεται επίσης από τον εκπρόσωπο/διαχειριστή της πολυκατοικίας και περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβαθμίσεις, των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας. Χωρίς, δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα.
 • Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
 • Απαιτείται επίσης να υπάρχει απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υποβολή αίτησης από τον εκπρόσωπο/διαχειριστή.
 • Επίσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) το οποίο αφορά συνολικά το τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
 • Για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας αλλά και τους ανελκυστήρες παρέχεται ποσοστό ενίσχυσης 60%. Αυτό παρέχεται ανεξαρτήτως εισοδήματος των κατοίκων. Για την περίοδο της πανδημίας, υπάρχει επίσης συν 10% σαν «ρήτρα Κορωνιού» και άλλα 10% για τις λιγνιτικές περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός συνολικών παρεμβάσεων είναι 50.000€ ανά επιλέξιμη κατοικία. Παρεμβάσεις δηλαδή ενεργειακής εξοικονόμησης, έξυπνων συστημάτων και ενεργειακής αυτονόμησης.

Ή θα είναι 100.000€ ανα ΑΦΠ ωφελούμενου δικαιούχου (για περισσότερες κατοικίες) και 80.000€ για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών.

Μόνο όσον αφορά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας το όριο του προϋπολογισμού είναι 1,2€ ανά εξοικονομούμενη κιλοβατώρα.

Ποιοι Έχουν Δικαίωμα Συμμετοχής;

Το πρόγραμμα αυτό, απευθύνεται σε πολίτες-ωφελούμενους, σε ιδιοκτήτες κατοικιών ενεργειακής κλάσης Δ και κάτω. Αυτοί εντάσσονται σε επτά κατηγορίες με βάση το εισόδημά τους, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία. Δηλαδή:

Κατηγορία 1

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται σε ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών. Το ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» των οποίων δεν ξεπερνά τα 10.000€ και τα 20.000€ αντίστοιχα.

Τα κίνητρα για την κατηγορία αυτή περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο), σε περίπτωση λήψης δανείου. Αυτό, σε συνδυασμό με επιχορήγηση έως και 60% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων.

Αυτός προκύπτει μετά την δεύτερης ενεργειακή επιθεώρηση. Θα υπάρχει επίσης αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο ανήλικο παιδί, με ποσοστό αύξησης έως και 70%. Για παράδειγμα, ένας πολίτης με 3 εξαρτώμενα παιδιά , με προϋπολογισμό τα 10.000€, θα λάβει επιχορήγηση 7.000€, και αν το επιλέξει, και άτοκο δάνειο των 3.000€.

Κατηγορία 2

Αυτή η κατηγορία συμπεριλαμβάνει ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών. Το ατομικό τους «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των 10.000 με 15.000€, ενώ το οικογενειακό 20.000 με 25.000€ αντίστοιχα.

Τα κίνητρα σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν την επιδότησή επιτοκίου 100%, (άτοκο δάνειο), σε περίπτωση λήψης δανείου. Αυτό, σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 50% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων.

Αυτός προκύπτει μετά την διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης αλλά και την αύξηση επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο ανήλικο παιδί. Το μέγιστο ποσοστό της επιχορήγησης είναι 70%. Για παράδειγμα, ένας πολίτης με τρία εξαρτώμενα ανήλικα παιδιά και επιλέξιμο προϋπολογισμό τα 10.000€, θα λάβει επιχορήγηση 6.500€, και αν το επιλέξει, άτοκο δάνειο των 3.500€.

Κατηγορία 3

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών. Το ατομικό ή το οικογενειακό τους «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» βρίσκεται ανάμεσα στα 15.000 και 20.000€, ή 25.000 με 30.000€ αντίστοιχα.

Τα κίνητρα για αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο), σε περίπτωση λήψης δανείου. Αυτό, σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 40% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Αυτός προκύπτει μετά από την διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

Επίσης ισχύει και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο ανήλικο παιδί, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%.

Κατηγορία 4

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών. Το ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» των οποίων θα βρίσκεται μεταξύ των 20.000 και 25.000€ ή 30.000 και 35.000€ αντίστοιχα.

Τα κίνητρα για την κατηγορία αυτή περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο), στην περίπτωση λήψης δανείου. Αυτό, σε συνδυασμό με επιχορήγηση έως και 35% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων.

Αυτός θα προκύψει μετά την διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Επίσης ισχύει και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο ανήλικο παιδί, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

Κατηγορία 5

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται σε ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών. Το ατομικό τους ή οικογενειακό «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» των οποίων θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των 25.000 και 30.000€ ή 35.000 και 40.000€ αντίστοιχα.

Τα κίνητρα για την κατηγορία αυτή περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο), στην περίπτωση λήψης δανείου. Αυτό, σε συνδυασμό με επιχορήγηση έως και 30% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Αυτός θα προκύψει μετά την διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

Επίσης ισχύει αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο ανήλικο παιδί, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

Κατηγορία 6

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών. Το ατομικό ή το οικογενειακό τους «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» βρίσκεται μεταξύ των 30.000 και 35.000€ ή 40.000 και 45.000€ αντίστοιχα.

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα συμπεριλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου. Αυτό, σε συνδυασμό με επιχορήγηση 25% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων.

Αυτός θα προκύψει μετά την διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Επίσης ισχύει και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο ανήλικο παιδί, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

Κατηγορία 7

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται σε ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών. Το ατομικό ή οικογενειακό τους «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των 35.000 και 40.000€ ή 45.000 και 50.000€ αντίστοιχα.

Στην κατηγορία αυτή δεν χορηγείται επιχορήγηση, αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.  Επίσης ισχύει επιδότηση επιτοκίου 100%, δηλαδή άτοκο δάνειο. Η υπαγωγή στην 7η κατηγορία χωρίς την επιλογή δανείου δεν είναι δυνατή.

Για όλες τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, με προϋπόθεση την υπαγωγή της αίτησης σε αυτό. Επίσης την επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, καλύπτονται από το πρόγραμμα το 100% της δαπάνης των:

 • Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. Η επιλέξιμη αμοιβή για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) καθορίζεται με βάση τα εξής:
  1. Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 62€. Η τιμή αυτή αυξάνεται κατά 1,86€ ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της οικίας. Μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας είναι τα 310€.
  2. Για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικίες), όταν η επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζεται σε 62€. Η τιμή αυτή αυξάνεται κατά 1,24€ανά τετραγωνικό μέτρο συνολικής επιφάνειας της πολυκατοικίας. Μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας είναι τα 310€.

 

 • Η αμοιβή του συμβούλου έργου, σχετικά με την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων. Επίσης την παρακολούθηση ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση. Αυτό ισχύει για ποσό μέχρι και 248€ ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, χρησιμοποιείται ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλους του ωφελημένους. Η αμοιβή ορίζεται μέχρι και το ποσό των 248€, με 62€ παραπάνω για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος. Το μέγιστο συνολικό ποσό είναι τα 620€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Η αμοιβή για πιθανές μελέτες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την νομοθεσία για την σωστή υλοποίηση των παραβάσεων. Για παράδειγμα, αμοιβή για έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερική εγκατάστασης φυσικού αερίου και λοιπά. Μέγιστο ποσό είναι τα 248€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση πολυκατοικίας η αμοιβή για τις προαναφερόμενες μελέτες ορίζεται μέχρι το ποσό των 248€, συν 62€ για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος. Μέγιστο συνολικό ποσό είναι τα 620€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
 • Σε περίπτωση μονοκατοικίας και μεμονωμένου διαμερίσματος, το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τις παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 992€ ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
 • Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.604€ συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 

Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) καθορίζεται με βάση τα προσκομισθέντα παραστατικά δαπανών. Επίσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής (συνολικό και παρεμβάσεων). Όπως επίσης και τα επιμέρους ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος. Ειδικά για τις αμοιβές των παραπάνω περιπτώσεων, δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των ποσών που έχουν εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής.

Στην περίπτωση που η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση χρησιμοποιείται από μισθωτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013. Επιπλέον, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται την επαύξηση της επιχορήγησης λόγω εξαρτώμενων τέκνων. Επίσης, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 80.000 € στο σύνολο των αιτήσεών (περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας).

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ισχύουν επιπλέον τα εξής:

 • Εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1, 2 ή 3 τουλάχιστον από το 50% του πλήθους των επιλέξιμων ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3.
 • Οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην κατηγορία 4.
 • Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του.
 • Οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα που υπερβαίνουν τα εισοδήματα της κατηγορίας 7 εντάσσονται στην κατηγορία 7.

Επίσης σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος που αφορά σε κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζεται με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας των διαμερισμάτων. Επιλέξιμο για το πρόγραμμα είναι το μέρος των δαπανών που αφορά στα διαμερίσματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Δείτε Το Πρόγραμμα και το Smart-Home