Με το νέο πρόγραμμα που παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» ή αλλιώς «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα βοηθήσεις στην διάσωση του περιβάλλοντος.

Το γνωστό ΥΠΕΚΑ, διευκρινίζει ποιοι πολίτες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, τις εργασίες που χρηματοδοτούνται, κριτήρια επιλεξιμότητας και άλλα.

Διευκρινίζει επίσης τι συμβαίνει σε περιπτώσεις που η κατοικία είναι μέρος πολυκατοικίας αλλά και τα όρια του εισοδήματος που θα ισχύουν με το που ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Αναβάθμιση κατοικίας Θεσσαλονίκη με το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την εισαγωγή μονοκατοικιών αλλά και πολυκατοικιών σε ένα νέο, απλοποιημένο σύστημα. Αιτήσεις θα υποβάλλονται ανά περιφέρεια, και μετέπειτα θα ακολουθήσουν επιχειρήσεις και κτίρια δημοσίου.

 

Ποιο είναι το Πρόβλημα και Πώς Βοηθάει το Εξοικονομώ κατ’ οίκον;

Στις μέρες μας, τα ποσοστά ρύπανσης να αυξάνονται ραγδαία και την κλιματική αλλαγή να σαρώνει τον πλανήτη. Πλέον, δηλαδή, η πιο «καθαρή» μορφή ενέργειας, είναι η αποχή από την χρήση οποιασδήποτε μορφής της.

Η βελτίωση λοιπόν της ενεργειακής απόδοσης είναι βασική στρατηγική για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών αλλά και περιβαλλοντικών στόχων. Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής πρόνοιας. Συμβάλλει επίσης στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας.

 Νόμος 4342/2015

Με τον νέο νόμο 4342/2015 καθορίζεται ως εθνικός ενδεικτικός στόχος, η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας με μάξιμουμ τα 18,4 εκατομμύρια ΤΙΠ. Καθιερώθηκαν λοιπόν κάποια συγκεκριμένα μέτρα, με βάση τα οποία αναμένεται τελική εξοικονόμηση ενέργειας ύψους 3,3 εκατομμυρίων ΤΙΠ, για την περίοδο 2014-2020.

Η χώρα μας υποστηρίζει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση το 2030. Αυτό θα επιτευχθεί μειώνοντας κατά τουλάχιστον 27% την χρήση της πρωτογενούς ενέργειας, σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα στατιστικά. Αυτό θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα υιοθετώντας τα απαραίτητα ενεργειακά μέτρα, τα οποία θα προκαλέσουν και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη.

Αυτά τα μέτρα θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στην πρόκληση μείωσης των υψηλών τιμών και κόστους ενέργειας. Μαζί με τα προαναφερόμενα, συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή του Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, που βρίσκεται σε εφαρμογή από το 2017.

Για την προώθηση λοιπόν αυτών των μέτρων και των πολιτικών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Όπως παράδειγμα το εν λόγω πρόγραμμα, «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» ή αλλιώς «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Τέτοια προγράμματα χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια στιγμή η χώρα μας προσπαθεί να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων. Με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστούν ενεργειακά όσο το δυνατό περισσότερα κτήρια κατοικιών αλλά και δημόσιων κτηρίων.

 Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης

Οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, είναι γνωστό ότι έχουν την ικανότητα να αποφέρουν άμεσα ενεργειακά οφέλη, και όχι μόνο. Προσφέρουν σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, αλλά και σημαντικά δημόσια οφέλη όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης. Ανακουφίζει την ενεργειακή φτώχεια, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα στην βιομηχανίες, μειώνει εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αυξάνει την ενεργειακή ασφάλεια, και άλλα.

Συμβάλλουν επίσης στην μείωση της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές ενέργειας, αλλά και τις βελτιώσεις στην δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Καταφέρνουν να μειώσουν τις τιμές της ενέργειας και την υποστήριξη των καταναλωτών που έχουν υψηλές ενεργειακές δαπάνες. Τέλος, συνεισφέρουν σημαντικά στην διεθνή αλλά και παγκόσμια μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Τι αλλαγές Έχουν Γίνει;

Εκτός από τις κλασσικές παρεμβάσεις για μόνωση, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης και λοιπά, για πρώτη φορά το πρόγραμμα θα ενισχύει και άλλα θέματα.

Δηλαδή, θα ενισχύει και επενδύσεις για ενεργειακή αυτονόμηση του κτηρίου (συστήματα ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας). Επίσης υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα έξυπνου φωτισμού και απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης-ψύξης αλλά και αναβάθμιση του ανελκυστήρα.

Πέρα από αυτά, με τις τελευταίες αλλαγές αλλάζει το σύστημα διαχείρισης του προγράμματος. Επίσης η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα είναι διαρκώς ανοιχτή από το 2021 ή θα υπάρχουν συχνοί κύκλοι ανά τρίμηνο, οι οποίοι θα είναι γνωστοί εκ των προτέρων. Αυτό συμβαίνει για να αποφευχθεί τυχόν αιφνιδιασμός της αγοράς, καθώς και ο συνωστισμός.

Δείτε Ποιες Παρεμβάσεις Καλύπτει το Πρόγραμμα;